10 Nisan 2009 Cuma

Timur Destanı

Timur Destanı ; Timur Devleti'nin kurucusu olan Emir Timur'un hayatını, savaşlarını, seferlerini anlatan destandır.
-------------------------------------------

* Timur Destanı'nın Özeti *

Hindistan Ülkesi'ne Cengiz Han'ın oğlu Jaday Han hanlık ederdi. Jaday Han günlerden birgün yatıyordu. Kötü bir rüya görüp, uyandı. Bir müddet bekledikten sonra rüya tabircilerini topladı. Dalağına baktırdı ve anlattı.

Rüya tabircileri söylediler : " Ey Hanım! Dalağında öyle görünür ki, kendi ülkende Almalık denilen köyde bir kişiden korkunuz vardır. O kişi, kırkıcı oğlu, kazancı oğlu, tavukçu oğlu Taragay denilen kişidir." dediler. "O Taragay'ın izi odur ki alnında beni var, sol gözünde akı var. O Taragay'ın hatunu hamiledir. Onun karnındaki çocuğundan ecelin var", dediler.

O ahmak kaderi tedbir ile bozmak istedi. Allah'ın takdiri nasıl bozulur. Ondan sonra konuştular. " Bu hatunu öldürelim" , diye " Karnını yaralım", dediler. Han söyledi : " Bu hatunun karnındaki çoçuğu öldüresiniz, o çoçuğu çabuk öldürün! Anası ölmesin!", dedi.

Sonra o kadını diz çöktürdüler. Kadının aklı başından gitti. Birkaç gün sonra kadın bir oğlan doğurdu. Oğlanı alıp baktıklarında bir ayağının aksak olduğunu gördüler. Bu yüzden bu oğlanın adını Aksak Timur koydular.

Aksak Timur'un anası ve babası öldü ve Timur yetim kaldı. Timur'u büyütmek ve bakmak için kimse kalmamıştı. Sonraları Aksak Timur yürümeye başlayıp yiğit olduktan sonra, dışarı çıkıp altı yedi oğlan çocuk bir araya gelip, her gün buzağı otlatırlardı.

Aksak Timur her gün yıkık bir mezar taşına yaslanıp dururdu.Tam o sırada bir ayağı aksak bir gözü kör bir karınca geldi. Mezar taşına tırmanmaya çalıştı düştü. Tekrar denedi düştü. Üçüncü kez deneyince mezar taşının üstüne çıkmayı başardı.

Aksak Timur o karıncadan ibret aldı. " Ey Aksak ! Gördün mü ? ! Bu zayıf, ayaksız, gözsüz karınca kendini toparlayıp düşe kalka tam tepeye çıktı. Ben de himmet ile han olup, il, halk, şehir alıp , saray yapsam hiç de şaşırılmaz. Eğer tanrı izin verirse...." diye içinden bu düşünceyi geçirip yürüdü.